Nábor

Více informací naleznete na našem náborovém
webu: www.aikidonabor.cz

Více ...

Nábor

Více informací naleznete na našem náborovém
webu: www.aikidonabor.cz

Více ...

O nás

     Aikido pro každého vzniklo jako občanské sdružení (nyní zapsaný spolek), které se zformovalo v průběhu léta 2012.

Jeho zakládající členové mají dlouholeté zkušenosti se cvičením aikidó i s přístupem ke cvičení v jiných oddílech. Díky těmto zkušenostem si občanské sdružení stanovilo za cíl propagaci aikidó a poskytnutí výuky aikidó pro všechny zájemce bez rozdílu věku, pohlaví, názorů, příslušnosti či jiných omezení.

Aikido pro každého, z.s. stojí na pevných, otevřeně deklarovaných zásadách, které lze shrnout do následujících bodů:

  • Výuka aikidó je poslání a nikoli byznys. Celé APK je koncipováno jako neziskové sdružení. Veškeré příjmy jsou použity na další rozvoj cvičení aikido. Finanční operace jsou veřejně přístupné členům sdružení na webových stránkách.
  • Pro rozvoj aikidó je nutná otevřenost, podpora a spolupráce s ostatními kluby. APK vítá cvičení svých členů na libovolných stážích k rozvoji technické či pohybové dovednosti a nezakazuje svým členům návštěvy jiných dójo. APK je otevřeno příchozím z jiných klubů. Nemáme žádné tajné techniky a ani si nemyslíme, že jsme nejlepší.
  • Aikidó nekončí na tatami, ale přesahuje i do osobního života. Pro rozvoj všech členů i jejich rodinných příslušníků pořádá APK různé společenské a kulturní akce. Každý člověk cvičící akidó zasluhuje všestrannou podporu a osobní přístup.

Je pochopitelné, že APK zapsaný spolek nestojí v naplňování těchto zásad osamoceně. V rámci výuky a zkušebního systému je členem Slovenské Aikido Asociace (SAA), která nabídla zastřešení celého klubu a jeho členů. Na tomto místě je třeba poděkovat vstřícnosti všech orgánů SAA včetně Technického ředitele, senseie M. Quaranty, 6.DAN, kteří vznik nového klubu podpořili a umožnili jeho bezproblémovou integraci do SAA.