Požadavky ke zkouškám

     Požadavky ke zkouškám vycházejí z technických předpisů Slovenské Asociace Aikidó a představují minimální požadavky, které musí kandidát splnit, aby se mohl zkoušek zúčastnit. Zkoušky na stupeň technické vyspělosti kyu (6.kyu - 1.kyu) jsou prováděny zpravidla na regionálních seminářích SAA, danové zkoušky na regionálním semináři SAA v Ostravě a letní škole SAA.

Požadavky na cvičení a stáže:

   Min. odstup od předchozí zkoušky v měsících Min. počet absolvovaných tréninků Doporučená frekvence cvičení týdně Min. počet stáží SAA za rok Min. počet akcí APK za rok
6.kyu  5 40  2x  1 0
5.kyu  6 50  2x 
4.kyu  7 60 2x  1
3.kyu  8 100 3x 
2.kyu  9 110 3x 
1.kyu  10  160 4x  3* 
1.Dan  12  200  4x 3* 
2.Dan  36  500 4x 3* 
3.Dan 48  700  4x 3* 

*) včetně LŠ SAA

Požadavky na zbraně:

  
suburi 

kata 

kumijó
Bokken
suburi 
Bokken
kata
Bokken
kumitachi
Hójó 
5.kyu  1 - 5     1 - 3       
4.kyu  6 - 10  K 2+2
(omote, ura)
  4 - 7      
3.kyu  14 - 18  K 2+2
(variace)
      San no tachi
Yon no tachi
Haru no tachi 
2.kyu  11 - 13
19 - 20
 K 13       Ichi no tachi
Ni no tachi
Natsu no tachi 
1.kyu     K 38       Go no tachi
Ki-musubi no tachi 
Aki no tachi 
1.Dan        K 2+2 proti 4
K 38 awase
      Fuyu no tachi 
2.Dan     K 31 kumijó 1-5        
3.Dan      kumijó 6-10        

 

Poplatky za zkoušky:

     Každý přihlášený kandidát na zkoušky technické vyspělosti je povinen předem uhradit asociační poplatek, který je stanoven pro jednotlivé technické stupně následovně:

Stupeň 6.kyu 5.kyu 4.kyu 3.kyu 2.kyu 1.kyu
Částka 5 Eur 10 Eur 15 Eur 20 Eur 25 Eur 30 Eur

(Pro danové stupně je poplatek hrazen v JPY - japonský jen, částku určuje Honbu dójo.)