Aktuální ceník

     V tabulce je uveden aktuální ceník pro cvičení dětí ve školním roce 20220/2023. Ceník obsahuje základní a zlevněné vstupné. Postup uplatňování slev je popsán v zásadách.

  Cena pololetního časového vstupného, zaplaceného včas a v plné výši, již zahrnuje asociační poplatky Aikido Česká republika (300 Kč děti). V ostatních případech je nutné uhradit asociační poplatky (vyžadované např. pro skládání zkoušek technické vyspělosti) zvlášť.

Vstupné      
  Základní Zlevněné (2.dítě) Zlevněné (3.dítě)
 Pololetní (zahrnuje asociační poplatky AČR) 1950 Kč  1600 Kč 1200 Kč
 Při pozdějším nástupu 450 Kč * počet měsíců do konce pololetí  350 Kč * počet měsíců do konce pololetí 300 Kč * počet měsíců do konce pololetí

 

Zásady:

  • Dětstký ceník platí pouze pro děti do dovršení 15 let nebo do zkoušky 6.kyu, podle toho co nastane dříve. Poté platí podle standardního ceníku kategorie student a mají přístup na tréninky pro dospělé i děti.
  • návštěvy a zájemci o vyzkoušení u nás cvičí zdarma
  • poplatky je nutné zaplatit do 15. dne příslušného období
    (v případě pozdní platby je navíc účtován poplatek ve výši 100Kč)
  • cvičební období odpovídá vždy školnímu roku, tzn. necvičí se o prázdninách (vyhlášených dle Prahy 6)
  • zvýhodněné sazby pro rodinné příslušníky viz ceník
  • v případě, že v APK cvičí i jeden nebo oba rodiče a mají zaplaceno časové vstupné na příslušné období,
      aplikuje se na dítě sleva odpovídající 2. resp. 3. dítěti.

 

Bankovní spojení: 

Bankovní účet z.s. je veden u Fio banky a.s. IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 2300287145 / 2010

IBAN: CZ2420100000002300287145
BIC kód: FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení v SR v EUR: 2300287145 / 8330