Aktuální ceník

     V tabulce je uveden aktuální ceník pro cvičení dětí ve školním roce 2023/2024. Ceník obsahuje základní a zlevněné vstupné. Postup uplatňování slev je popsán v zásadách.

  

Vstupné      
  Základní Zlevněné (2.dítě) Zlevněné (3.dítě)
 Pololetní  2400 Kč  1950 Kč 1450 Kč
 Při pozdějším nástupu 500 Kč * počet měsíců do konce pololetí  400 Kč * počet měsíců do konce pololetí 300 Kč * počet měsíců do konce pololetí

 

Zásady:

  • Dětstký ceník platí pouze pro děti do dovršení 15 let nebo do zkoušky 6.kyu, podle toho co nastane dříve. Poté platí podle standardního ceníku kategorie student a mají přístup na tréninky pro dospělé i děti.
  • návštěvy a zájemci o vyzkoušení u nás cvičí zdarma
  • poplatky je nutné zaplatit do 15. dne příslušného období
    (v případě pozdní platby je navíc účtován poplatek ve výši 100Kč)
  • cvičební období odpovídá vždy školnímu roku, tzn. necvičí se o prázdninách (vyhlášených dle Prahy 6)
  • zvýhodněné sazby pro rodinné příslušníky viz ceník
  • v případě, že v APK cvičí i jeden nebo oba rodiče a mají zaplaceno časové vstupné na příslušné období,
      aplikuje se na dítě sleva odpovídající 2. resp. 3. dítěti.

 

Bankovní spojení: 

Bankovní účet z.s. je veden u Fio banky a.s. IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 2300287145 / 2010

IBAN: CZ2420100000002300287145
BIC kód: FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení v SR v EUR: 2300287145 / 8330