Požadavky ke zkouškám

     Požadavky ke zkouškám představují minimální požadavky, které musí kandidát splnit, aby se mohl zkoušek zúčastnit. Zkoušky na stupeň technické vyspělosti jsou prováděny zpravidla na seminářích APK.

Požadavky na cvičení:

   Barva pásku Doporučený věk Minimální odstup od předchozí zkoušky Poplatek (*)
12.kyu  žlutá 5-9 let 4 měsíce cvičení  150 Kč
11.kyu  oranžová 6-10 let  5 měsíců cvičení  150 Kč 
10.kyu  červená 7-12 let 6 měsíců cvičení  200 Kč
9.kyu  zelená 8-13 let 8 měsíců cvičení  200 Kč 
8.kyu  modrá 9-14 let 9 měsíců cvičení  250 Kč
7.kyu  hnědá  10-15 let 10 měsíců cvičení  250 Kč 

 

(*) V ceně poplatku je zahrnut diplom a pásek příslušné barvy, který kandidát obdrží po úspěšném vykonání zkoušky.