Nábor

Více informací naleznete na našem náborovém
webu: www.aikidonabor.cz

Více ...

Nábor

Více informací naleznete na našem náborovém
webu: www.aikidonabor.cz

Více ...

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany soukromí uvádějí informace o zpracování osobních údajů (i) našich cvičenců (jejich zákonných zástupců), (ii) členů zapsaného spolku Aikido pro každého, (iii) návštěvníků webových stránek Aikido pro každého.

Tyto Zásady ochrany soukromí mohou být doplněny dalšími pravidly či informacemi týkajícími se ochrany soukromí, pokud je to v konkrétním případě vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy.

Tyto Zásady ochrany soukromí smí být kdykoli změněny. Uživatelům se doporučuje, aby v pravidelných intervalech navštěvovali stránku se Zásadami ochrany soukromí kvůli možným změnám. Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny 24.5.2018.


1. Na jaké případy se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí?

Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na zpracování osobních údajů (i) našich cvičenců (jejich zákonných zástupců), (ii) členů zapsaného spolku Aikido pro každého, (iii) návštěvníků webových stránek Aikido pro každého.

Na webových stránkách můžete nalézt řadu odkazů na jiné webové servery či aplikace. Ačkoliv jsou tyto webové servery a aplikace vybírány s řádnou péčí, neneseme odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito webovými servery či aplikacemi. Tyto Zásady ochrany soukromí se tudíž nevztahují na používání takových webových serverů a aplikací.


2. Kdo je správcem vašich dat?

Aikido pro každého, z.s. se sídlem Tulešická 469/3, Praha 5, 15521 Česká republika, která je registrována u Městského soudu Praha, oddíl L, vložka č. 24586, vznikla dne 17. 7. 2012, IČ: 22605991, je správcem pro účely zpracování vašich osobních údajů.


3. Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

V rámci těchto Zásad o ochraně soukromí popisujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel.


3.1 Správa cvičenců Aikido pro každého

Co znamená tento účel?

Pokud cvičíte v dójo Aikido pro každého, udržujeme přehled Vašich plateb, přehled Vaší účasti na cvičeních a pořádaných akcích a přehled o Všem osobním rozvoji - zkoušek technické vyspělosti.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Za účelem řádného udržení přehledu o Vašich platbách, účasti a zkouškách zaznamenáváme potřebně detaily do naší databáze. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje a datum Vaší účasti na cvičeních, akcích či složení zkoušek.


3.2 Správa členů zapsaného spolku Aikido pro každého, z.s.

Co znamená tento účel?

Pokud jste členem zapsaného spolku Aikido pro každého, z.s., udržujeme přehled o Vašich platbách členských příspěvků a zveme Vás na pořádané akce.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Za účelem řádného udržení přehledu o Vašich příspěvcích, udržování aktuálního seznamu členů spolku a možnosti zvát členy spolku na akce a schůze spolku zaznamenáváme potřebně detaily do naší databáze. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, datum přijetí do spolku, kontaktní údaje a Vaši účast na schůzích spolku.


3.3 Účast na akcích

Co znamená tento účel?

Aikido pro každého pravidelně pořádá akce (stáže, semináře a teambuildingy) pro všechny své členy a příznivce. V některých případech Vás pro účely Vaší účasti na těchto akcích můžeme požádat o poskytnutí dalších osobních údajů (prostřednictvím registračního formuláře, webových stránek).

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Pokud se zúčastníte takových akcí, můžeme zpracovat osobní údaje, které jste nám poskytl/la (jako je Vaše jméno, věk a kontaktní údaje), za účelem registrace nebo potvrzení Vaší účasti.

Na výše uvedených akcích může Aikido pro každého vytvářet obrazový či zvukový záznam. Jako účastník těchto akcí souhlasíte se zveřejněním těchto záznamů na webových stránkách Aikido pro každého, případně na profilech a kanálech sociálních sítí spravovaných Aikido pro každého (jako jsou Google Photos, Facebook, Instagram, YouTube a další) a plakátech Aikido pro každého.


3.4 Technická a funkční správa webových stránek

Co znamená tento účel?

Když navštívíte nebo použijete webové stránky, můžeme o Vás zpracovávat určité technické informace (jako je vaše IP adresa), abychom vám mohli zpřístupnit funkce našich online služeb a spravovat je. Administrátoři našich webových stránek tyto technické informace potřebují k tomu, aby byli schopni spravovat webové stránky, například řešit technické problémy nebo zvyšovat spolehlivost webových stránek.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Zpracováváme technické údaje, jako je IP adresa Vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu, navštívené webové stránky, webový prohlížeč, který používáte k surfování po internetu, předchozí/budoucí webové servery, které jste navštívili/navštívíte a dobu Vaší návštěvy/relace.


4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, na něž se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí, jsou zpracovávány s Vaším výslovným souhlasem, nebo proto, že je zpracování nezbytné pro splnění závazku nebo proto, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Aikido pro každého. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvolám souhlasu. Odvolání souhlasu však může ovlivnit rozsah využití funkcionalit nebo Vaše členství v Aikido pro každého.

 

5. Kdo má přístup k Vašim údajům?

Aikido pro každého může Vaše osobní údaje poskytnout:

příslušným orgánům veřejné moci, pokud je to v souladu s platnými právními předpisy vyžadováno, a
jakékoli osobě, které Aikido pro každého navrhne převod jakýchkoli svých práv a/nebo povinností.
Aikido pro každého využívá služeb třetích stran k určitému zpracování, jako je například hosting webových stránek.

S výjimkou, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, neposkytneme žádné osobní údaje bez Vašeho svolení, ledaže bychom k tomu byli ze zákona oprávněni nebo bychom byli povinni tak učinit, nebo pokud bychom byli přesvědčeni, že taková akce je nezbytná za účelem ochrany a/nebo obhajoby našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich členů nebo jiných osob. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dozorčím orgánům, finančním úřadům a vyšetřovacím orgánům pouze v případě, kdy je Aikido pro každého povinno učinit tak ze zákona.


6. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

V případě Vaší žádosti o ukončení Vašeho členství ukončíme Vaše účty, budeme dále uchovávat Vaše osobní údaje týkající se vašeho členství po dobu 10 let ode dne ukončení Vašeho členství. Osobní údaje, které se vztahují k finančním transakcím budou uchovávány po dobu 10 let ode dne uskutečnění transakce.

Po skončení shora uvedené doby uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.


7. Jaké soubory cookies Aikido pro každého používá?

Webové stránky používají soubory cookies, nebo podobnou technologii. Cookie je malý textový soubor, který posíláme do Vašeho internetového prohlížeče, abychom byli schopni identifikovat Váš počítač a Vaše chování při návštěvě webových stránek. Aikido pro každého a poskytovatel IT služeb může používat další technologie umožňující zachycení informací ve Vašem prohlížeči, jako jsou HTML 5 cookies, flash cookies a další softwarové aplikace či metody.

Používáním technologie cookies získáváme informace o používání webových stránek, jako například informace o navštívených stránkách, Vaše interakce s webovými stránkami a celková doba Vaší návštěvy stránek.

Funkční cookies (Functional cookies) – Aikido pro každého uchovává cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Například, cookies pamatující si Vaše preference, jako jsou jazyk či region a které zůstávají nastaveny pro Vaši příští návštěvu webových stránek. Nicméně pokud si to přejete, je možné nastavit blokování souborů cookies v nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší podrobnosti ohledně nastavení cookies doporučujeme zjistit prostřednictvím funkce Nastavení (Help) ve Vašem prohlížeči.

Cookies pro analýzu webových stránek (Web analytics cookies) – Aikido pro každého může používat cookies třetích stran pro analýzu používání webových stránek. Cookies používá agregovaná statistická data, která třetí strana poskytuje Aikido pro každého a tato data umožňují Aikido pro každého zjistit způsob Vašeho užívání webových stránek. Aikido pro každého, stejně tak jako její poskytovatel IT služeb, mohou tato data poskytnout třetím stranám, pouze pokud jim to umožňuje zákon.

Reklamní cookies (Advertising cookies) – Aikido pro každého může používat cookies třetích stran k reklamním účelům. Aikido pro každého může zadávat reklamu na webových stránkách, či na jiných webových stránkách v rámci internetu, prostřednictvím třetích stran. Tyto cookies třetích stran mohou být uloženy ve Vašem prohlížeči a mohou sbírat informace, které těmto třetím stranám umožňují identifikovat Vaše zařízení, např. jeho IP adresu či jiný identifikátor.

Aikido pro každého neuchovává soubor cookies déle, než je nezbytné (nikoliv déle nežli je Váš účet aktivní).

Je však nezbytné si uvědomit, že pokud odmítnete používání souborů cookie, budete sice i nadále schopen/schopna navštěvovat naše webové stránky, avšak některé jejich funkce nemusí pracovat správně a nebudete tak mít možnost plně využívat veškeré funkce webových stránek.


8. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí

Sdílení našich webových stránek nebo obsahu prostřednictvím sociálních sítí

Rozhodnete-li se sdílet naše webové stránky prostřednictvím sociálních sítí, jako je LinkedIn, Facebook a/nebo Twitter, Instagram a dalších, budou Vaše osobní údaje (jako je vaše jméno a skutečnost, že se zajímáte o Aikido pro každého) viditelné rovněž pro všechny návštěvníky vašeho osobního profilu na LinkedInu, na Facebooku a/nebo na Twitteru a/nebo na jiných sociálních sítích. Na užívání takových sociálních sítí se vztahují podmínky (včetně zásad ochrany soukromí) příslušných sociálních sítí. Aikido pro každého nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů nebo za ochranu soukromí na těchto sociálních sítích. Zásady ochrany soukromí, které implementovalo Aikido pro každého, se tudíž na užívání těchto webových serverů nevztahují.

Náš profil na Facebooku, Google Photos, Instagram, YouTube

Aikido pro každého má profil na Facebooku, Google Photos, Instagramu, YouTube a dalších sociálních sítích. V případech, kdy s námi komunikujete prostřednictvím našeho profilu například na Facebooku (například když zveřejníte nějaký příspěvek, nahrajete mediální soubory, odešlete osobní zprávu nebo se stanete naším fanouškem kliknutím na „To se mi líbí“), můžeme získat Vaše osobní údaje (jako je vaše (uživatelské) jméno, profilová fotografie, město, v němž bydlíte, vaše e-mailová adresa a informaci o tom, zda jste muž či žena). Způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje odpovídá výše uvedeným Zásadám ochrany soukromí.


9. Jak zabezpečíme Vaše osobní údaje?

Implementovali jsme technologii a zásady, jejichž cílem je chránit Vaše soukromí a Vaše údaje před neoprávněným přístupem a před neoprávněným užíváním.


10. Jak se řeší žádosti o přístup k Vašim údajům, o opravu, omezení a odstranění údajů ?

Usilujeme o to, aby Vaše údaje byly co nejpřesnější. Můžete kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jež Aikido pro každého zpracovává, a požádat o jejich opravu, omezení nebo odstranění (avšak pouze v případě, kdy není zpracování osobních údajů nezbytné pro legitimní obchodní účel jako je například dokončení transakce). To můžete učinit zasláním žádosti na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu Aikido pro každého, z.s., Tulešická 469/3, 15521 Praha 5.


11. Jak můžete realizovat právo na přenositelnost Vašich osobních údajů ?

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a Aikido pro každého a právo předat takové osobné údaje jinému správci osobních údajů, a to v případě, že jste poskytl/a se zpracováním takových osobních údajů souhlas nebo jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě smlouvy uzavřené s Aikido pro každého, a že je toto zpracování prováděno automatizovaně. Pokud chcete využít právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, konktaktujte nás na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu Aikido pro každého, z.s., Tulešická 469/3, 15521 Praha 5.


12. Na koho se může obrátit v případě stížnosti týkající se zpracování osobních údajů ?

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu Aikido pro každého, z.s., Tulešická 469/3, 15521 Praha 5.

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti Aikido pro každého a budete se domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo vznést stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.